Sunday, February 13, 2011

Musafat Iss Qadar

Idhar kay rastay fiqat nishaan, manzilain gumaan hain
Udhar kay nigah e shauq say roshan hai manzil ka diya

No comments: