Sunday, June 5, 2011

Seenay De Vich Na Samaee Hai
ishq te bahay barober
ishq da ta-vikhayra
bahay saray dee
kakh kanay noo
ishq saray da gayra
bahir saamay naal pani day
ishq da daam kehraa
yaar mendhay uthay chaah na rakheen
jithay ishq laway dayra

yaar dadhi ishq aatish laeee hai

way yaar sano way dost sahno lag gayee be akhtiaree
sano lag gayee bayakhtearee
seenay day vich na samaee hai
yaar dadhi ishq atish laee hai

hul hula ke ishq doaiyaan
mohabat dha dha choor machaiya

thaan thaan naach nachaee hai
yaar dadhi ishq aatish laeee hai

way yaar sano way dost sano lag gayee bayakhtearee
seenay day vich na samaee hai
yaar dadhi ishq atish laee hai

ishq doyaiaan main serkaee
sharm hiya pehlay satay nai i
jumman malamat chayee hai
yaar dadhi ishq aatish laeee hai
way yaar sano way dost sano lag gayee bayakhtearee
sano lag gayee bayakhtearee
seenay day vich na samaee hai
yaar dadhi ishq atish laee hai

ishq away-ra bahan na dayndaa
o thee kadaan ker mast karayndaa
ghati ghati shaam i hai
yaar dadhi ishq aatish laeee hai
yaar dadhi ishq aatish laeee hai

way yaar sano way dost sano lag gayee bayakhtearee

seenay day vich na samaee hai
yaar dadhi ishq atish laee hai

ishq diaan tashiaan o saumanaa

laanj kilay dee na wo makaana
ankh kisi te i hai
yaar dadhi ishq aatish laeee hai

way yaar sano way dost sano lag gayee bayakhtearee
sano lag gayee bayakhtearee
seenay day vich na samaee hai

yaar dadhi ishq atish laee hai


No comments: