Tuesday, February 15, 2011

Man Bekasam!


Nisbat kia ajab shaey hai. 

kaisay khud main samo laiti hai.
barsaat ki moosladhaar barish main chaatay kay mazboot hisaar ki tarah!


Ghani (صلى الله عليه وسلم) say ho jaey tou banda apni mushkilain bhool jaey!
banda-e-naqis ko wajood-e-kamil (صلى الله عليه وسلم) say ho jaey tou apni kajiyon ka khayal na aey
Shah (صلى الله عليه وسلم) kay dar say ho jaey tou gada uss faqeeri pe dunya tujj day!


I just dont know why ...... why for years this one line has never stopped haunting me ....

"Yaad rakho agar uth gayi ik nazar, jitne khali hein sab jaam bhar jaein ge...."

No comments: